Svetovalni inženiring

Definicija svetovalnega inženiringa in njegov pomen v investicijskih procesih

Svetovalni inženiring je nudenje strokovne (tehnične, pravne, ekonomske,…) in organizacijske pomoči v celotnemu investicijskemu procesu, od ideje  do predaje zgrajenega objekta. Lahko vključuje  tudi obratovanje. Svetovalni inženiring tako zajema vse potrebne aktivnosti za vzpostavitev pogojev za kakovostno in uspešno izvajanje dejavnosti prostorskega načrtovanja, projektiranja in tehničnega svetovanja v smislu njihovega povezovanja in koordiniranja, pri čemer se, ob upoštevanju javnega interesa, v največji možni meri zasleduje in zadovoljuje interes investitorja. Zato sta pomembni tako usposobljenost oz. strokovnost kakor tudi korektnost oz. nepristranskost izvajalca svetovalnega inženiringa.

Pomen svetovalnega inženiringa v investicijskih procesih

Investitor običajno nima lastnih kadrov, ki bi lahko od zasnove razpisa do izvedbe, realizirali projekt, zato v svoje delo vključi svetovalni inženiring, ki mu izdela potrebno dokumentacijo, nadzoruje izgradnjo in stavljanje v pogon. Izjemno pomembno je sodelovanje svetovalnega inženiringa, ki temelji na zaupanju in strokovni usposobljenosti. Stroški dela svetovalnega inženiringa niso primerljivi s stroški investicije lahko pa bistveno vplivajo na uspešnost projekta.

Pri delu nas zavezuje etični kodeks, ki ga imajo vsa združenja svetovalnih inženirjev članic EFCA in FIDIC.

Zahteve naročnikov danes so v primerjavi s preteklim obdobjem usmerjene v celovito storitev. Danes naročnik zahteva feasibility študijo, ki poleg tehničnih rešitev podaja tudi optimalni model financiranja izgradnje. Naročnik od svetovalnega inženiringa danes pričakuje projektno dokumentacijo in aktivno pomoč pri vključevanju objektov v prostor, kar je danes glavna ovira pri izvajanju  investicij. Naročnik pričakuje od inženirja tudi kvaliteten nadzor nad izgradnjo in montažo.. Pomembna je tudi povezava z gradbeno operativo.

Način delovanja

Svetovalni inženiring je neodvisen in samostojen od industrije in trgovine. Deluje v interesu naročnika.
Delo izvaja po pogodbi z naročnikom. V konkretnem naročilu nastopa samo v eni vlogi, na strani naročnika v njegovem interesu. Ni v konfliktu interesov, prepovedanih povezav z industrijo in trgovino, da bi od njih prejemal provizijo ali druge ugodnosti, ter kršil načelo samostojnosti in neodvisnosti v korist naročnikov in javno dobro. Deluje po kodeksu FIDIC, najboljši praksi, po načelih svobodne konkurence ter sodeluje v programih preprečevanja korupcijske prakse.

 

Kaj razumemo kot pojem inženiring ?

Ker naročnik praviloma sam ne zna opravljati vrste strokovnih nalog, jih ne zmore in za-to nima ustreznega znanja, je prav, da del ali vse strokovne naloge poveri svetovalnemu inženirju ali, če že tega ni angažiral, da vsaj tiste svetovalne storitve, ki so potrebne med gradnjo posveti za to usposobljenemu nadzorniku. Svetovanje si med drugim razlagamo tudi kot tolmačenje gradbene zakonodaje, usmerjanje pri razmišljanju o optimalnih rešitvah gradbenih posegov ter opozarjanje na možnosti in omejitve pri zasnovi objekta.

Pomagamo pri vodenju in izpeljavi projekta ter pridobitvi gradbenega dovoljenja, pridobivanja ponudb in izvajalcev, zastopanju investitorja pri izvajanju projekta z gradbenim nadzorom ter vodenju postopkov pri tehničnih pregledih in pridobivanju potrebnih dovoljenj.

Kako vam lahko pomagamo?

© 2020 Spigrad, inženirski biro | PRAVNA OBVESTILA | OBVESTILO O PIŠKOTKIH | Produkcija spletne rešitve Aktor.si